Các chuyên mục khác

Tag Archives: Tự Xiềng Xích Tài Năng Của Mình

Tự Xiềng Xích Tài Năng Của Mình

bui nguyen chi Tự Xiềng Xích Tài Năng Của Mình

Bạn đã từng nghĩ rằng mình thực sự chẳng làm được gì cho cuộc sống này và mình quá kém cỏi. Bạn đã từng so sánh mình với một ai đó, để rồi bật khóc. Bạn đã từng sống một cuộc sống không phải con người thật của mình. Bạn đã thấy mình thất bại và tự nhủ rằng: “Đến ... Read More »