Các chuyên mục khác

Tag Archives: Tôi đã từng sống không có ƯỚC MƠ

Tôi đã từng sống không có ƯỚC MƠ

bui nguyen chi Tôi đã từng sống không có ƯỚC MƠ

“Hãy dám sống với ước mơ lớn” Nhiều người nói với tôi rằng, nếu tôi đặt ra cho mình ước mơ quá lớn thì sẽ khó mà đạt được. Tôi trả lời, khi bạn ý thức được đó là ước mơ thì việc đạt hay không không quan trọng, vì trong quá trình phấn đấu đạt ước mơ lớn ấy, ... Read More »