Các chuyên mục khác

Tag Archives: Sát Thủ Thời Gian

Sát Thủ Thời Gian

bui nguyen chi Sát Thủ Thời Gian

“Thời giờ thấm thoát thoi đưa Nó đi đi mãi có chừa ai đâu” Câu thơ thưở nhỏ cứ làm tôi nhớ mãi, đến lúc bắt đầu ý thức về thời gian nhiều hơn, tôi đọc sách, theo các khóa học chí cách Quản lý thời gian. Thế nhưng khi liên tục gặp thất bại trong việc áp dụng các ... Read More »