Các chuyên mục khác

Tag Archives: Lòng Biết Ơn – Phẩm Chất Của Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc

Lòng Biết Ơn – Phẩm Chất Của Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc

bui nguyen chi Lòng Biết Ơn Phẩm Chất Của Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc

Một trong những đòn bẩy quan trọng để đưa doanh nghiệp phát triển là: dùng sức lực, thời gian và trí tuệ của nhiều người. Để vận dụng được đòn bẩy này, nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải biết khen ngợi và tôn vinh người khác, cũng như chúc mừng các thành quả của tập thể. “Dễ quá, không tốn ... Read More »