Các chuyên mục khác

Tag Archives: Hoài nghi về việc Học Cách Thành Công

Hoài nghi về việc Học Cách Thành Công

bui nguyen chi Hoài nghi về việc Học Cách Thành Công

Cho đến lúc này, dù đã có không ít người thành công nhờ quá trình học hỏi – rèn luyện không ngừng, và chưa một ai tuyên bố họ không cần học mà vẫn ung dung bước lên đỉnh cao thành công, thì vẫn có rất nhiều người không tin thành công là chuyện có thể học được. Nhiều người ... Read More »