Các chuyên mục khác

Tag Archives: Đối Mặt Với Chỉ Trích

Đối Mặt Với Chỉ Trích

bui nguyen chi Đối Mặt Với Chỉ Trích

Mặc người gân cổ gièm pha Đường ta, ta bước! Đời ta, ta…xài! (*) Khi ta quyết định sống cuộc đời như ta hằng khao khát, ta sẽ phải sẵn sàng để đón nhận biết bao những chỉ trích, phê bình từ những con người sống ở quanh ta. Einstein quả chí lý khi phát biểu rằng: “Những con người ... Read More »