Các chuyên mục khác

Tag Archives: bạn đã nghe chưa?

Kinh Doanh Tri Thức, bạn đã nghe chưa?

bui nguyen chi Kinh Doanh Tri Thức bạn đã nghe chưa

Thời xưa, khi nói đến việc kinh doanh, người ta thường nghĩ đóng khung rằng, với qui mô nhỏ thì chí ít phải có mặt bằng mở cửa hàng để buôn bán một thứ sản phẩm hữu hình nào đó; hay qui mô lớn hơn thì phải thành lập công ty hoành tráng, nhiều nhân viên, có cơ sở hoặc ... Read More »