Các chuyên mục khác

Tag Archives: 7 Bước Hình Thành Thói Quen Mới

7 Bước Hình Thành Thói Quen Mới

bui nguyen chi 7 Bước Hình Thành Thói Quen Mới

Cuộc sống luôn thay đổi, chỉ có chúng ta là rất ngại phải đổi thay, phải làm mới con người của mình. Thay đổi nhận thức đã là một bước rất khó, nhưng còn khó hơn nữa là mặc dù có những việc chúng ta nhận thức rất rõ ràng là không tốt cho bản thân nhưng chẳng chịu cải ... Read More »