Các chuyên mục khác

Tag Archives: 5 LỰC ĐÒN BẨY GIÚP TRIỆU PHÚ TRỞ THÀNH TRIỆU TRIỆU TRIỆU PHÚ

5 LỰC ĐÒN BẨY GIÚP TRIỆU PHÚ TRỞ THÀNH TRIỆU TRIỆU TRIỆU PHÚ

5 LỰC ĐÒN BẨY GIÚP TRIỆU PHÚ TRỞ THÀNH TRIỆU TRIỆU TRIỆU PHÚ

1. OPE (Other People’s Experience) – kinh nghiệm của người khác Tự bạn trải nghiệm và học qua kinh nghiệm của mình thì mất quá lâu, thế nên hãy vay mượn hay học từ kinh nghiệm của những người khác. Cách dễ dàng nhất để trở nên giàu có là học riêng với một người giàu nào đó. Học tất ... Read More »