Các chuyên mục khác

Tag Archives: 5 điều tâm đắc học được từ John C. Maxwell

5 điều tâm đắc học được từ John C. Maxwell

John Maxwell

John C Maxwell – 1 bậc thầy về đào tạo lãnh đạo 1) Bạn chỉ thu hút được người giống bạn chứ không thu hút được những người mà bạn muốn vào đội nhóm của bạn. Có phải bạn thường nghe câu: Làm sao công ty tôi tuyển dụng và đãi ngộ được người tài, làm sao giữ chân được ... Read More »