Các chuyên mục khác

Tag Archives: 3 động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2016

3 động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2016

3 động lực cho tăng trưởng

Cơ hội từ các FTA thế hệ mới; tiêu dùng hộ gia đình và đầu tư tư nhân phục hồi và kết quả bước đầu của công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế là ba động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2016. HSBC: Việt Nam sẽ còn tăng trưởng mạnh trong năm 2016. Theo báo ... Read More »