Các chuyên mục khác

8 câu nói từ Anthony Robbins làm thay đổi cuộc đời nhiều người

8 câu nói của Tony Robbins đã  tác động đến cuộc sống của nhiều người đam mê tự phát triển bản thân.

“Bí mật của thành công là học cách sử dụng nỗi đau và niềm vui thay vì nỗi đau và niềm vui sử dụng bạn. Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ kiểm soát được cuộc sống của bạn. Nếu không, cuộc sống điều khiển bạn. “- Tony Robbins

“Những người thành công luôn đặt câu hỏi tốt hơn, và kết quả là, họ nhận được câu trả lời tốt hơn.” – Tony Robbins

“Nếu bạn muốn thành công, hãy tìm một người đã đạt được những kết quả mà bạn mong muốn và sao chép những gì họ làm. Bạn sẽ đạt được kết quả tương tự.” – Tony Robbins

“Thành công là làm những gì bạn muốn làm, khi nào bạn muốn, nơi nào bạn muốn, với người mà bạn muốn, nhiều như bạn muốn.” – Tony Robbins

“Thiếu cảm xúc gây ra sự thiếu tiến bộ và thiếu động lực.” – Tony Robbins

“Không có sự vĩ đại mà không có một niềm đam mê đủ lớn. Cho dù đó là khát của một vận động viên, một nghệ sĩ, một nhà khoa học, hay một doanh nhân.” – Tony Robbins

“Lãnh đạo dành 5% thời gian của họ để giải quyết vấn đề và dành 95% thời gian của họ cho các giải pháp. Vượt qua nó và nghiền nát nó! “- Tony Robbins

“Sử dụng sức mạnh của quyết định cung cấp cho bạn khả năng để vượt qua bất kỳ lý do gì để thay đổi bất kỳ và tất cả các phần của cuộc sống của bạn ngay lập tức.” – Tony Robbins

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*